SZKOLENIA - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Przejdź do treści
 
 
„Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych
 
w specjalności instalacyjnej”     
 
 
 
 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku
           zrzeszone w NOT, informuje że organizuje kurs przygotowawczy
  do egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
 
Przewidywany  termin egzaminu w  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  -  19.11.2021 r.
 
 
Termin szkolenia w PZITS:
 
Przewidywane rozpoczęcie kursu – 04.10.2021r. Godz. 16:00
 
Zakończenie kursu –  15.11.2021r.
 
Program szkolenia obejmuje 80 godzin lekcyjnych zajęć.
 
 
Warunki uczestnictwa:
 
l zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
 
l dokonanie wpłaty  zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” do dnia 10.10.2021 jako warunek uczestnictwa w szkoleniu
 
Koszt uczestnictwa:  
 
l dla członków PZITS(staż członk. minimum 1 rok) – 1040 zł + 23%VAT(1279,20 zł brutto)
 
l dla osób nie zrzeszonych w PZITS - 1300 zł + 23% VAT (1599,00 zł brutto)
 
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych (forma elektroniczna).
 
 
Miejsce kursu:
 
Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, Gdańsk / platforma internetowa „TEAMS”
(uzależnione od aktualnie obowiązujących obostrzeń)
 
 
Warunki  płatności :
 
Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:  MILLENNIUM Bank O/Gdańsk
 
NR rach.:  03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
 
z dopiskiem: imię i nazwisko- szkolenie do uprawnień budowlanych.
 
 
Udzielanie  informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa:
 
tel: 58/301-07-37; tel.502-236-064;  e-mail:  pzits_gda@wp.pl
 
 
 

 
poprzednia aktualizacja strony: 30.06.2021                                                                                                                                                                     ostatnia aktualizacja strony: 21.07.2021
Wróć do spisu treści