SZKOLENIA - pzits

Przejdź do treści

Menu główne:

 „Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej”      Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku zrzeszone        w NOT, informuje,
że organizuje kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
Przewidywany  termin egzaminu w  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  -

23.11.2018 r. godz. 10:00.

Termin szkolenia w PZITS:
Przewidywane rozpoczęcie kursu –  02.10.2018r.  Godz. 16:00
Zakończenie kursu –  19.11.2018r.
Program szkolenia obejmuje 105 godzin lekcyjnych zajęć.

Warunki uczestnictwa:
l zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
l dokonanie wpłaty  zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” do dnia 08.10.2018r. jako warunek uczestnictwa w szkoleniu
Koszt uczestnictwa:  
l dla członków PZITS(staż członk. minimum 1 rok) – 960 zł + 23%VAT(1180,80 zł brutto)
l dla osób nie zrzeszonych w PZITS - 1200 zł + 23% VAT (1476,00 zł brutto)

Miejsce kursu:
Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, Gdańsk.

Warunki  płatności :
Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:
MILLENNIUM Bank O/Gdańsk
NR rach.:  03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
z dopiskiem: imię i nazwisko- szkolenie do uprawnień budowlanych.
Udzielanie  informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie
zgłoszeń uczestnictwa odbywa się  w biurze PZITS ;  
Gdańsk, ul. Rajska 6, w pok. 328,
tel/fax: 58/301-07-37;
tel.502-236-064;
e-mail:  pzits_gda@wp.pl


Program kursu na uprawnienia budowlane organizowanego przez
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział  w Gdańsku
przygotowującego do egzaminu     w POIIB w dniu 23.11.2018 r.

Przeznaczenie kursu
Kurs jest przeznaczony dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej       w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i klimatyzacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych            i gazowych  w tym  uprawnień do:
· projektowania bez ograniczeń (P)
· kierowania robotami bez ograniczeń (W)
· projektowania w ograniczonym zakresie (PO)
· kierowania robotami w ograniczonym zakresie (WO).

Miejsce kursu: Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6 – sala „E”(II piętro).


Ramowy rozkład zajęć:

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego