SZKOLENIA - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
LISTOPAD 2023
Pon Wt Śro Czw Pią Sob
Nie
12
19
26
27
14
9
8
7
5
11
15
16
17
18
21
22
23
24
25
20
10
28
29
31
4
3
2
1
13
6
Przejdź do treści
„Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej”      
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku zrzeszone w NOT,
informuje, że
organizuje kurs przygotowawczy
do egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
Przewidywany  termin egzaminu w  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa:  
17.11.2023 r.
Termin szkolenia w PZITS:
Przewidywane rozpoczęcie kursu – 03.10.2023r. Godz. 16:00
Zakończenie kursu –  09.11.2023r.
Warunki uczestnictwa:
l zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
l dokonanie wpłaty zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” jako warunek uczestnictwa w szkoleniu
Koszt uczestnictwa:  
l dla członków PZITS (staż członk. minimum 1 rok):  1440 zł + 23%VAT(1771,20 zł brutto)
l dla osób nie zrzeszonych w PZITS:  1800 zł + 23% VAT (2214,00 zł brutto)
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych (forma elektroniczna).
Miejsce kursu:
Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
Warunki  płatności :
Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:  MILLENNIUM Bank O/Gdańsk
NR rach.: 03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
z dopiskiem: imię i nazwisko- kurs do uprawnień budowlanych.
Udzielanie informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa:
tel: 58/301-07-37; tel.502-236-064;  e-mail:  pzits_gda@wp.pl

    poprzednia aktualizacja strony:  08.07.2023                                                                                                                                                                  ostatnia aktualizacja strony: 03.11.2023
Wróć do spisu treści