SZKOLENIA - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Przejdź do treści
 
 Program kursu na uprawnienia budowlane organizowanego przez Polskie Zrzeszenie
 
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku przygotowującego do egzaminu
 
w POIIB w dniu 19.11.2021 r.

 
Przeznaczenie kursu
 
Kurs jest przeznaczony dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i klimatyzacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
 
i gazowych w tym uprawnień do:

 
· projektowania bez ograniczeń (P)
 
· kierowania robotami bez ograniczeń (W)
 
· projektowania w ograniczonym zakresie (PO)
 
· kierowania robotami w ograniczonym zakresie (WO).
 
Miejsce kursu: Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6 – Sala Specjalistów (I piętro)
poprzednia aktualizacja strony: 13.10.2021                                                                                                                                                                     ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021
Wróć do spisu treści