SZKOLENIA - pzits

Przejdź do treści

Menu główne:

„Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych
w specjalności instalacyjnej”      Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku zrzeszone w NOT,
informuje, że organizuje kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych,
Przewidywany  termin egzaminu w  Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  -
18.05.2018 r. godz. 10:00.

Termin szkolenia w PZITS:
Przewidywane rozpoczęcie kursu –  14.03.2018r.  Godz. 16:00
Zakończenie kursu –  10.05.2018r.
Program szkolenia obejmuje 100 godzin lekcyjnych zajęć.

Warunki uczestnictwa:
l zgłoszenie uczestnictwa (tel/fax: 58/301 07 37; tel. 502-236-064; e-mail pzits_gda@wp.pl)
l dokonanie wpłaty  zgodnie z pkt . „koszt uczestnictwa” do dnia 19.03.2018r. jako warunek uczestnictwa w szkoleniu
Koszt uczestnictwa:  
l dla członków PZITS(staż członk. minimum 1 rok) – 960 zł + 23%VAT(1180,80 zł brutto)
l dla osób nie zrzeszonych w PZITS - 1200 zł + 23% VAT (1476,00 zł brutto)

Miejsce kursu:
Dom Technika NOT, ul. Rajska 6, Gdańsk.

Warunki  płatności :
Wpłata  przelewem na rachunek bankowy:  MILLENNIUM Bank O/Gdańsk
NR rach.:  03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
z dopiskiem: imię i nazwisko- szkolenie do uprawnień budowlanych.
Udzielanie  informacji dotyczących w/w kursu oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa odbywa się  w biurze
PZITS w Gdańsku,
ul. Rajska 6, w pok. 328,
tel/fax: 58/301-07-37; tel.502-236-064;
e-mail:  pzits_gda@wp.pl


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego