BIURO STUDIÓW I RZECZOZNASTWA - pzits

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS
 
 
W ramach PZITS działa Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa, które prowadzi działalności gospodarczą w zakresie:
 
•  sporządzania opinii i ekspertyz technicznych,
 
•  konsultacje i porady naukowo - techniczne,
 
•  oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji,
 
•  opracowania z zakresu ochrony środowiska (powietrze, woda, odpady stałe, hałas),
 
•  pomiary i regulacje urządzeń i instalacji,
 
•  opracowania projektowe,
 
•  nadzory autorskie i inwestorskie,
 
•  inwentaryzacja i prace kreślarskie,
 
•  instrukcje eksploatacji i obsługi.
 
 
W specjalnościach:
 
Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, uzdatnianie wody i technologia oczyszczania ścieków,ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja wraz z kotłowniami, instalacje szpitalne, balneotechnika, pralnictwo, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie miast, technika sanitarna wsi i urbanistyka sieci podziemnych
 
 
Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa
 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 
Ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
 
Tel. (022) 827-02-63, tel./fax (022) 826-28-94
 
 
 
Grupa Rzeczoznawców PZITS w Gdańsku
 
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
 
tel./fax (58) 301-07-37, tel. (58) 321-84-78.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego