BIURO STUDIÓW I RZECZOZNASTWA - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Przejdź do treści
Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS
W ramach PZITS działa Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa, które prowadzi działalności gospodarczą w zakresie:
•  sporządzania opinii i ekspertyz technicznych,
•  konsultacje i porady naukowo - techniczne,
•  oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji,
•  opracowania z zakresu ochrony środowiska (powietrze, woda, odpady stałe, hałas),
•  pomiary i regulacje urządzeń i instalacji,
•  opracowania projektowe,
•  nadzory autorskie i inwestorskie,
•  inwentaryzacja i prace kreślarskie,
•  instrukcje eksploatacji i obsługi.
W specjalnościach:
Gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, uzdatnianie wody i technologia oczyszczania ścieków,ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja wraz z kotłowniami, instalacje szpitalne, balneotechnika, pralnictwo, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie miast, technika sanitarna wsi i urbanistyka sieci podziemnych
Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Tel. (022) 827-02-63, tel./fax (022) 826-28-94
Grupa Rzeczoznawców PZITS w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel./fax (58) 301-07-37, tel. (58) 321-84-78.
poprzednia aktualizacja strony: 13.10.2021                                                                                                                                                                     ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021
Wróć do spisu treści